skip to Main Content

Wat is stotteren?

Er is al veel onderzoek gedaan naar stotteren. De precieze oorzaak is nog steeds niet bekend, maar gelukkig weten we steeds beter wat stotteren is en hoe het werkt.

Hoe de stotters klinken en hoe je met het stotteren omgaat verschilt per persoon. Gelukkig zijn er verschillende behandelmethodes die effectief werken voor kinderen, jongeren en volwassenen die stotteren.

Stotteren kenmerkt zich door het herhalen, verlengen of blokkeren van klanken of lettergrepen tijdens het spreken. Als je stottert gaat er iets mis in het aansturen van de spieren die betrokken zijn bij spreken. De spieren (wel meer dan 100) worden aangestuurd vanuit de hersenen en moeten op het juiste moment, met de juiste kracht en snelheid met elkaar samenwerken om de woorden en zinnen vloeiend uit te spreken. Dit vergt een precieze coördinatie en timing. Bij het ontstaan én de verdere ontwikkeling van stotteren spelen verschillende factoren een rol.

De logopedist-stottertherapeut van stottercentrum Rondom Spraak is zich vanuit haar eigen ervaring met stotteren gaan specialiseren in stotteren, na de opleiding logopedie. Zij heeft de “European Clinical Specialization in Fluency Disorders” (ECSF) afgerond en heeft verschillende relevante cursussen gevolgd.

Hoe zit het met aanleg?

Als je stottert, heb je hier (genetische) aanleg voor. Deze aanleg is gedeeltelijk erfelijk bepaald. Zonder aanleg voor stotteren zal je dus geen stotteren ontwikkelingen. Het is echter wel mogelijk dat je de eerste persoon in je familie bent die aanleg heeft voor stotteren.

Wat zijn de uitlokkende factoren?

Er zijn uitlokkende factoren nodig die ervoor zorgen dat het stotteren ontstaat of juist in stand houden. De snel verlopende taalontwikkeling tussen het 2e en 5e levensjaar is een bekende uitlokkende factor voor stotteren. Om die reden ontstaat het dan ook meestal in deze leeftijd. Andere factoren die het stotteren kunnen uitlokken of in stand kunnen houden zijn: snelheid van spreken of leven, positieve of negatieve spanningen, belemmeringen.

Deze uitlokkende factoren zijn niet de oorzaak, maar ze spelen wel een rol bij de verdere ontwikkeling van het stotteren.

Hoe ontwikkelt stotteren zich verder?

Op een gegeven moment (dit kan al op heel jonge leeftijd zijn) krijgt de persoon die stottert in de gaten dat het spreken bij hem of haar anders verloopt. Op dat moment kunnen er negatieve gedachten en gevoelens ontstaan over het spreken en stotteren. De ene persoon zal zijn best gaan doen om het stotteren uit de weg te gaan, de ander zal gaan vechten tegen het stotteren of juist helemaal bevriezen en stil vallen. Deze reacties zorgen ervoor dat het stotteren anders gaat klinken en juist meer opvalt. Het is belangrijk dat de juiste begeleiding en behandeling wordt aangeboden. Zo kunnen we voorkomen dat er een negatieve vicieuze cirkel ontstaat of kunnen we deze doorbreken.

In overleg maken we doelen passend bij jouw hulpvraag. Samen werken we toe naar een gevoel van vrij en makkelijk spreken.

Wij hebben korte ervaringsverhalen verzameld. Lees hier hun verhaal.

Sinds 2015 is er een richtlijn stottertherapie beschikbaar: Folder: Patientenversie Richtlijn Stotteren

Back To Top