skip to Main Content

Wat is stotteren?

Stotteren is een communicatiestoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbewegingen is verstoord. Klanken of lettergrepen worden herhaald, verlengd of blokkeren soms helemaal tijdens het spreken. Als je stottert gaat er iets mis in het aansturen van de spieren die betrokken zijn bij spreken. De spieren (wel meer dan 100) worden aangestuurd vanuit de hersenen en moeten op het juiste moment, met de juiste kracht en snelheid met elkaar samenwerken om de woorden en zinnen vloeiend uit te spreken. Dit vergt een precieze coördinatie en timing. De precieze oorzaak van stotteren is nog niet bekend. Wel weten we dat er bij het ontstaan én de verdere ontwikkeling van stotteren verschillende factoren een rol spelen.

Aanleg

Als je stottert, heb je hier (genetische) aanleg voor. Deze aanleg is gedeeltelijk erfelijk bepaald. Zonder aanleg zal je dus geen stotteren ontwikkelen. Het is echter wel mogelijk dat je de eerste persoon in je familie bent die aanleg heeft voor stotteren.

Uitlokkende factoren

De snel verlopende taalontwikkeling tussen het 2e en 5e levensjaar is een bekende uitlokkende factor voor stotteren. Om die reden ontstaat het dan ook meestal in deze leeftijd. Andere factoren die het stotteren kunnen uitlokken of in stand kunnen houden zijn: snelheid van spreken, positieve of negatieve spanningen of een stressvolle gebeurtenis.

Deze uitlokkende factoren zijn niet de oorzaak, maar ze spelen wel een rol bij de verdere ontwikkeling van het stotteren.

Verdere ontwikkeling

Op een gegeven moment (meestal gebeurt dit geleidelijk) krijgen kinderen in de gaten dat het spreken bij hen anders verloopt. Op dat moment proberen ze iets te doen aan het stotteren. Het ene kind zal zijn best gaan doen om het stotteren uit de weg te gaan, door bijvoorbeeld minder te zeggen. De ander duwt de woorden eruit met veel kracht. Deze reacties zorgen ervoor dat de stotters langer duren en er bijvoorbeeld spanningen zichtbaar kunnen worden in het gezicht of lichaam. 

We maken realistische doelen passend bij jouw hulpvraag. Samen werken we toe naar een gevoel van vrij en makkelijk spreken.

Therapie op maat

Omdat stotteren bij iedereen anders is, bestaat er niet één therapie die voor iedereen werkt. De stottertherapeut van Rondom Spraak gelooft erin dat je het meest geholpen bent als we de therapie afstemmen op wat jij of jouw kind nodig heeft. Bij de start doen we uitgebreid onderzoek naar het stotteren zelf en in hoeverre het je belemmert in het dagelijks leven. Zo werken we aan alle aspecten. In de therapie zorgen we ervoor dat wat je leert toepasbaar is in het dagelijks leven.

Sinds 2020 is er een herziene versie van de richtlijn stottertherapie beschikbaar. Hierin kun je lezen waar een goede therapie aan moet voldoen. Lees de richtlijn op stotterinformatie.nl of druk op de link in het bordeauxrode vak.

Wij hebben korte ervaringsverhalen verzameld. Lees hier hun verhaal.

Back To Top