skip to Main Content

Logopedie

Na een telefonische of elektronische aanmelding via de website wordt er contact met je opgenomen voor het inplannen van een eerste afspraak. Tijdens deze afspraak zal de logopedist allerlei vragen stellen om het logopedische probleem zo helder mogelijk te maken en zal worden uitgelegd welke onderzoeken er geadviseerd worden. Na het intakegesprek en het onderzoek zullen alle gegevens gezamenlijk besproken worden. Samen worden er therapiedoelen gemaakt die aansluiten bij jouw hulpvraag. Lees meer over logopedie.

Wij werken op een ontspannen manier, waarbij we de tijd nemen voor jou of jouw kind.

Stottercentrum

Het is belangrijk dat er een klik is met je stottertherapeut. Het eerste gesprek is daarom een kennismaking en intake in één. Ik ga uit van jouw hulpvraag, zodat we werken aan de aspecten die jij het meest belangrijk vindt. In de behandeling heb ik een begeleidende rol. Naast het krijgen van uitleg en adviezen, zal de behandeling bestaan uit praktische oefeningen, zodat we ervaringsgericht kunnen werken.

Vanuit het beter begrijpen wat er gebeurt rondom het stotteren, werken we toe naar minder stotteren en meer controle.

Stottertherapie is zowel voor ouders, kinderen, jongeren en volwassenen een proces waarin je het stotteren beter zult leren begrijpen. Vanuit het beter begrijpen wat er gebeurt in het stotteren, werken we toe naar minder stotteren en meer controle. De therapiedoelen voor kinderen zijn anders dan de therapiedoelen voor jongeren en volwassenen. We werken met behandelmethodes die vanuit de wetenschap worden geadviseerd. Lees meer over stottertherapie.

De behandeling

De behandeling wordt aangepast aan de leeftijd en mogelijkheden van elk persoon. Des te jonger het kind is als de behandeling start, hoe speelser de behandeling zal zijn. Zowel voor logopedie als voor stottertherapie geldt dat er verschillende behandelmethodes beschikbaar zijn, die vanuit de wetenschap effectief zijn bevonden. De logopedist geeft uitleg over deze behandelmethodes.

In de behandeling is ruimte voor ouderbegeleiding en zo nodig het begeleiden van leerkrachten of andere betrokkenen.

Aan de hand van alle verzamelde informatie uit intake en onderzoek wordt bepaald welke behandelmethode het meest geschikt is om in te zetten. Voor het boeken van vooruitgang is het van belang dat er thuis wordt geoefend. De behandelend logopedist zal uitleg geven over hoe je de oefeningen op een prettige en gezellige manier thuis kunt herhalen.

Back To Top