skip to Main Content

Waarom logopedie?

Logopedie kan bij verschillende problemen ondersteuning bieden en wordt vergoed vanuit het basispakket. Door problemen vroegtijdig te behandelen kun je moeilijkheden op oudere leeftijd voorkomen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een logopedische behandeling, als er hulp nodig is bij het: 

 • stimuleren van de vroege spraak-taalontwikkeling;
 • verbeteren van het begrijpen van taal (taalbegrip);
 • verbeteren van het produceren van taal (woordenschat en zinsbouw);
 • leren uitspreken van (spraak)klanken;
 • juist leren vormen van bepaalde klanken, zoals bij slissen;
 • verminderen van lees- en spellingsproblemen;
 • verbeteren van de mondgewoonten zoals slikken of door de mond ademen (OMFT);
 • het helpen verminderen van een openbeet of overbeet/ het behouden van het resultaat na het dragen van een beugel;
 • juist leren gebruiken van de adem of stem;
 • verbeteren van het adem en stemgebruik;
 • verminderen van spanning in het keelgebied door bijvoorbeeld manuele larynx facilitatie (MLF);
 • verminderen van klachten bij hyperventilatie of COPD

Wij helpen graag bij het verbeteren van de communicatie.

De eerste afspraken

Na een telefonische of elektronische aanmelding via de website zal er contact met je worden opgenomen door de logopedist. Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist allerlei vragen stellen om het logopedische probleem zo helder mogelijk te maken en zal worden uitgelegd welke onderzoeken er geadviseerd worden, om de oorzaak van het probleem te achterhalen. De gegevens uit intake en onderzoek worden vervolgens gezamenlijk besproken. Het behandelplan wordt gekoppeld aan de gestelde diagnose én aan jouw hulpvraag. We werken met de meest geschikte behandelmethode. 

De behandeling en behandelmethode wordt aangepast aan de leeftijd en mogelijkheden van elk individu.

Hoe verder?

De behandeling wordt aangepast aan de leeftijd en mogelijkheden van elk individu. Des te jonger het kind is als de behandeling start, hoe speelser de behandeling zal zijn. Voor het boeken van vooruitgang is het van belang dat er thuis ook wordt geoefend. De logopedist zal uitleg geven over hoe je de oefeningen op een prettige en gezellige manier thuis kunt herhalen. 

Wij hebben korte ervaringsverhalen verzameld. Lees hier hun verhaal.

Back To Top