skip to Main Content
Klaudia Sentker

Al sinds ik op mijn veertiende stage liep in een vrijgevestigde praktijk ben ik geboeid door het vak logopedie. Om het werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, heb ik na mijn opleiding logopedie verder gestudeerd en heb ik de master Spraak- en Taalpathologie met succes afgerond. Tijdens en na mijn opleiding heb ik in verschillende praktijken in Groningen en Duitsland ervaring opgedaan met het vak. 

Sinds 2010 werk ik met veel plezier en toewijding voor Rondom Spraak. Ik heb veel ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met spraak- en taalproblemen. Ik vind het belangrijk om de kinderen op hun gemak te stellen en de begeleiding, zo nodig, met andere disciplines af te stemmen. Goed kunnen communiceren is uiterst belangrijk, daarom draag ik graag mijn steentje bij! 

Dit geldt uiteraard ook voor de begeleiding van volwassenen. De laatste jaren heb ik me verdiept in de logopedische begeleiding bij mensen met o.a. stemklachten, COPD/astma en hyperventilatie. Graag verwelkom ik u in de praktijk en pas ik de begeleiding aan uw wensen en persoonlijke situatie aan. Logopedie is en blijft tenslotte maatwerk. 

Cursussen en specialisaties gericht op Taal en gedrag

 • Geheugen en Logopedie: Luisteren en Auditieve Verwerkingsproblemen
 • RTNA bij TOS: Woordvinding en Woordenschat
 • Metataal: Multimodale en metalinguïstische taaltherapie voor oudere kinderen met TOS (taalontwikkelingsstoornis)
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar (CT2)
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar (CT3)
 • Logopedie bij kinderen met autisme/PDD-nos
 • Mindmapping, basis en verdieping
 • Taalstoornissen bij meertalige kinderen

Cursussen en specialisaties gericht op adem-stemstoornissen

 • Logopedie bij chronische hoestklachten
 • Logopedie bij COPD
 • Stemtherapie bij beroepssprekers: van klacht naar oplossing
 • Complete Vocal Technique in de logopedische behandeling
 • Stemtherapie bij kinderen

Cursussen gericht op mondmotoriek en slissen

 • Logopedie en tandheelkunde (OMFT)
 • PROMPT Introductie techniek
 • PROMPT techniek: herhaling en verdieping

Andere cursussen

 • Workshop doelgericht en Smart – hoe maakt de logopedist de behandeling transparant
 • Motiverende gespreksvoering
 • Coaching en Evidence-based logopedie
 • Directe toegangelijkheid Logopedie

ksentker@rondomspraak.nl
06 14669894

 

Back To Top