skip to Main Content
Brenda Van Der Veen

Taal en communicatie hebben altijd mijn interesse gehad. Tijdens mijn studie Taalwetenschap ontdekte ik echter dat ik graag met cliënten wilde werken. Logopedie bleek voor mij de perfecte combinatie van het helpen van mensen en mijn passie voor taal en communicatie. Ik heb twee stages gelopen, waarin ik veel ervaring heb opgedaan met het werken met kinderen en pubers. Ik houd van het oplossen van de puzzel, die elk kind is. Ik vind het een mooie uitdaging om elk kind op zo’n manier te helpen, dat alle mogelijkheden van het kind optimaal benut worden. Ik vind het uitdagend en leuk om hierbij voor elk kind een passende aanpak te zoeken. 

Ik heb in juli 2018 de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool te Groningen afgerond en ga vanaf 1 augustus 2018 met veel plezier aan de slag bij Rondom Spraak. Ik hoop mij hier verder te ontwikkelen als logopedist. Ik vind het belangrijk dat logopedie een prettige ervaring is voor zowel het kind als de ouder en zet mij hier met enthousiasme voor in. Ik ontvang u graag bij ons in de praktijk!

 Ervaring:

  • Stages: in het (speciaal) onderwijs en in de vrije vestiging
  • Onderzoek: Een onderzoek naar de verwervingsleeftijd van de spraak-taalmijlpalen van de ELS bij kinderen van 0;04–5;11 jaar en de betrouwbaarheid van de bijbehorende ouderrapportage.
  • Scriptie: Het signaleringsproces van voorspellers van leesproblemen: ervaringen van leerkrachten van groep 2 van het regulier basisonderwijs en logopedisten.

Cursussen gericht op Logopedie en Tandheelkunde

  • Basiscursus OMFT – Oro-myo-functionele therapie bij slissen en verkeerd slikken
  • Verdiepingscursus OMFT

Cursussen gericht op Spraak en Taalproblemen

  • CT2: communicatieve taaltherapie 2

Workshops

  • Workshop Introductie op leesinterventies
  • Workshop Sprint Plus
  • Bijscholing Beginnende geletterdheid

brenda@rondomspraak.nl
06 15135337

Back To Top