skip to Main Content

Stotteren bij volwassenen

Er zijn veel verschillende vormen van stotteren. De één herhaalt lettergrepen of houdt klanken lang aan terwijl de ander helemaal blokkeert. Deze hoorbare kenmerken kunnen gepaard gaan met zichtbare bewegingen of een toename van spanning in bijvoorbeeld je keel of buik. Doordat andere kunnen horen en zien dat je stottert, is de kans groot dat je liever niet stottert. Stotteren gaat dan ook vaak samen met negatieve gedachten en gevoelens over het stotteren, spreken of jezelf in verhouding tot de ander. De gedachten en gevoelens die er zijn hebben een grote invloed op hoe je reageert op het stotteren. Reacties kunnen bijvoorbeeld zijn: het zoeken van andere woorden dan het stotterwoord, het vermijden van situaties, het nemen van pauzes, het gebruiken van stopwoordjes of het nog meer duwen in de stotter. Ondanks dat het in veel situaties de makkelijkste weg lijkt om je best te doen om het stotteren minder te laten opvallen of harder te duwen in een stotterwoord, werkt dit averechts. De spanning rond het spreken wordt erger, waardoor de kans op meer stotteren en meer negatieve gedachten en gevoelens ook groot is. Stotteren kan een grote belemmering vormen op sociaal en communicatief gebied.

In het traject naar vrij en makkelijk spreken ben je voor een deel je eigen expert, omdat het stotteren bij iedereen weer anders werkt.

De behandeling

In de behandeling is het belangrijk om te leren hoe het stotteren bij jou werkt en welke reacties jij hebt op het stotteren. Pas als je weet wat je denkt, voelt en doet kun je anders leren reageren en het stotteren veranderen. We starten daarom, na het intakegesprek, met een stotteronderzoek. Hierna worden er persoonlijke therapiedoelen opgesteld aangepast aan jouw mogelijkheden en wensen.  

Minder stotteren, een positievere houding ten opzichte van stotteren en een soepele, makkelijke manier van spreken zijn een voorbeeld van haalbare doelen.

Alle factoren die van invloed zijn op jouw stotterprobleem komen, stap voor stap, aan bod in de behandeling, zoals spraakcontrole, gedachten, gevoelens, sociale en omgevingsfactoren.

In de behandeling is ook aandacht voor vloeiendheidstraining en indien wenselijk het trainen van de communicatieve vaardigheden. Er zijn verschillende effectieve behandelmethoden die we kunnen inzetten voor het trainen van de vloeiendheid. We kiezen de methode die het beste aansluit bij jouw manier van stotteren.

Na elke behandeling krijg je een oefening of opdracht mee om te herhalen. We werken toe naar vrijuit en soepel spreken en- of stotteren in het dagelijks leven. Op deze manier zorgen we ervoor dat het stotteren zo min mogelijk invloed heeft op de dingen die je wilt zeggen en doen in jouw leven. 

Back To Top