skip to Main Content

Stotteren bij kinderen

Stotteren start meestal tussen het 2e en het 5e levensjaar. In deze periode komt het vaak voor dat  kinderen normale onvloeiendheden of stotter-onvloeiendheden laten horen. Dit komt doordat de taal en spraak zich dan erg snel ontwikkelen. Bij stotter- onvloeiendheden worden bijvoorbeeld klanken of delen van het woord vaker herhaald of verlengd en kan er een mate van spanning zichtbaar of hoorbaar zijn. Bij normale onvloeiendheden bedoelen we bijvoorbeeld het herhalen van een woord of een zinsdeel. Ouders zijn er vaak heel goed in om stotterkenmerken te onderscheiden van de normale onvloeiendheden.

Als je als ouder weet hoe je met het stotteren om kunt gaan, heeft dit een positieve invloed op de verdere ontwikkeling van het stotteren.

Bij een groot deel van de kinderen (ongeveer 75%) gaat het stotteren vanzelf over zonder enige behandeling, de kans op dit natuurlijke herstel is binnen de eerste 6 maanden het grootst. Des te ouder het kind wordt, hoe kleiner de kans dat het stotteren zich zal herstellen. De kans op herstel is vanaf 8 jaar heel klein. Uit onderzoek is gebleken dat het behandelen van stotteren op jonge leeftijd het beste werkt en problemen op latere leeftijd kan voorkomen. 

 

 

Behandeling bij jonge kinderen

Voor kinderen tot 6 jaar bieden wij de twee wetenschappelijk onderbouwde behandeltrajecten aan, het Lidcombe Programma (LP) of het Verwachtingen en Mogelijkheden Model (Demands and Capacities Model, DCM). Beide programma’s hebben overeenkomsten. Samen maken we een keuze welke behandelmethode het beste past bij jouw kind en situatie. Bij jonge kinderen staat het begeleiden van ouders of verzorgers centraal. Samen kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat jouw kind zich weer richting vloeiend spreken kan ontwikkelen, zodat we kunnen voorkomen dat het stotteren een chronisch probleem wordt. Omdat je als ouder de meeste tijd doorbrengt met jouw kind, werken de stottertherapeut en ouder nauw samen in dit proces en word je als ouder co-therapeut. Je krijgt naast advies en informatie, ook een training zodat je vaardigheden leert om een omgeving te creëren waarin jouw kind weer vloeiendheid kan ervaren en vasthouden. Voor het kind zal de behandeling vooral bestaan uit gezellig spelen met jou of de therapeut.

 

 

Behandeling bij oudere kinderen

Oudere kinderen stotteren meestal al enige tijd. Hierdoor kunnen ze ervaringen hebben opgedaan waardoor ze negatieve gedachten en gevoelens hebben gekregen over stotteren of spreken. Je kunt hierbij denken aan angst of schaamte. Kinderen kunnen het stotteren gaan vermijden door bijvoorbeeld het zoeken van andere woorden of het niet willen meedoen met activiteiten op school. Het stotterprobleem wordt  hierdoor alsmaar groter. Op deze leeftijd willen we dat kinderen zo snel mogelijk toegaan naar een makkelijke en soepele manier van stotteren en spreken. Met als doel dat het stotteren hun niet meer in de weg staat. Het motto “stotteren mag” zal dan ook vaak besproken worden. Kinderen leren dat ze, ook met af en toe een stotter, alles kunnen doen en zeggen wat ze willen. Voor oudere kinderen zijn er verschillende behandelmethodes mogelijk. Omdat uit onderzoek blijkt dat er niet één programma is dat het beste effect heeft, zal de stottertherapeut in overleg een passende behandelvorm voorstellen.

Bij oudere kinderen wordt in overleg met jou en jouw kind gekeken waar we aan gaan werken en welke behandelvorm het meest passend is.

School en de omgeving

Het betrekken van de school, vriendjes of broertjes of zusjes bij de behandeling zorgt ervoor dat jouw kind het geleerde makkelijker toepast in het dagelijks leven. Openheid over stotteren zorgt ervoor dat iedereen weet wat stotteren is en hoe ze kunnen omgaan met stotteren. Je kunt bijvoorbeeld in de klas iets vertellen over stotteren samen met de stottertherapeut, of uitleg geven over stotteren aan de leerkracht. Gevoelens als angst of schaamte nemen hierdoor af. De kans dat iedereen op een prettige manier zal reageren op het stotteren neemt toe.

Folder: Stotteren in de klas, tips voor ouders.

Folder: Stotteren, sta even stil bij het praten van je kind.

Back To Top