• Rondom: staat voor het belichten van alle aspecten van een logopedisch probleem.
    Spraak: is het vermogen om gedachtegangen en gewaarwordingen in woorden uit te drukken.
  • Vrijheid in spreken.
  • Als spreken niet vanzelf gaat.

Rondom Spraak - Molenstraat 262 - 9402 JW Assen - tel. 0592 376 655 - info@rondomspraak.nl